Activiteiten 2009-2010

Evaluatie leesjaar 2009-2010

lezende vrouw2.jpgOp 29 april is het leesseizoen geëvalueerd, opnieuw met een PowerPoint gepresenteerd door Marry de Lange. Vertrouwde uitkomsten. Het aantal clublezers liep een fractie terug, naar 2425, verdeeld over 252 groepen. Zij vergrijsden verder: er zijn al 1700 lezers geboren vóór 1950. Uit de respons van 182 formulieren (71,5%) kwamen De Middagvrouw en De Witte Tijger als beste naar voren. Godenslaap viel bij de ene helft weinig in de smaak, de andere was er vol lof over: waarderingen van nul tot tien! Niet iedereen genoot van het moderne taalgebruik in Misfit, wél van de auteur Vincent Overeem.

Lees meer...

Boekenkeuze seizoen 2010-2011

 de_liefde_dus.jpgnorrlandse_aquavit.jpgbegeerte_heeft_ons_aangeraakt.jpglea.jpg


Samen met  de Groningse en Overijsselse bibliotheken heeft Drenthe de boeken voor het nieuwe seizoen gekozen. In de volgorde waarin ze besproken worden: 

  • Joke Hermsen, De Liefde dus
  • Torgny Lindgren, Norrlandse aquavit
  • Bert Natter, Begeerte heeft ons aangeraakt, 
  • Pascal Mercier, Lea 

Er werden ruim honderd romans gelezen door de selecteurs. Vijfentwintig ervan kregen tegen het einde van de leesperiode extra aandacht en werden soms wel door vijftien "voor-lezers" gewogen. De keuze voor Mercier verrast: in het recente verleden bleef hij, o.a. met Nachttrein naar Lissabon, telkens net buiten de top-4.

Onlangs kreeg Bert Natter voor Begeerte... de Lucy B. en C.W.van der Hoogtpriijs - een aanmoediging voor een debuut. 

Lees meer...

Film The Reader

voorlezer.jpgreader.jpg 

Toen de literatuurclubs De Voorlezer van de Duitser Bernhard Schlink lazen en bespraken gaven ze aan de roman  hoge waarderingen. Dat was in seizoen 1999/2000. Aan die kwalificaties werd tien jaar later niet getornd bij het zien van de verfilming: The Reader. Vertoond op 7, 8 en 9 dec. 2009  in respectievelijk Assen, Klazienaveen en Hoogeveen.

Film: Revolutionary Road

revroad boek.jpg

revoroadfilm.jpgThe Reader werd gemaakt naar De Voorlezer van Bernhard Schlink. De literatuurclubs lazen die roman. Dat geldt niét voor het boek van Richard Yates, het gegeven voor de film Revolutionary Road. Het verhaal vertoont gelijkenis met Who's afraid of Virginia Woolf en met Scènes uit een huwelijk. Een echtpaar gijzelt elkaar in haat en liefde en...taal! Het heet het publiek "welkom in de hel die huwelijk heet". De recensies roemen het spel van Kate Winslet en Leonardo DiCaprio, eerder gezien in de film Titanic.

De film draaide voor ons in Assen, Klazienaveen en  Hoogeveen.

Slotavond met Renate Dorrestein

renate signeert.jpg

De jaarlijkse seizoenafsluiting in Westerbork (29 april) bracht schrijfster Renate Dorrestein in contact met dik 250 lezers van de Literatuurclubs. Voor het merendeel "grijze duiven", voor velen betiteld met de geuzennaam "mutsen". Dorrestein draagt hen echter een warm hart toe: zij schrijft het intensieve lezen, de aankoop van boeken, het draagvlak van de literatuur toe aan deze dames! De succesvolle auteur was uitgenodigd voor een lezing/voordracht over het thema Moraal in de literatuurkritiek. Aanleiding hiervoor was haar pagina-grote TROUW-artikel van juni 2009: "Wat is er mis met de Nederlandse literatuurkritiek?"  Voordat zij veel van dat artikel herhaalde in haar voordracht, sprak Dorrestein, schijnbaar à l'improviste, over persoonlijke ervaringen die de opmaat vormden voor het felle krantenartikel in Trouw.

 

Lees meer...

Positief over website

vraagteken.jpgsmiley.pngDe meeste deelnemers van onze literatuurclubs kunnen beschikken over internet en  hun eigen website http://www.literatuurclubsdrenthe.nl/ raadplegen. Dat blijkt uit de geturfde resultaten van de enquete die door vijftig procent van alle contactpersonen werd ingevuld. Ook het oordeel over de kwaliteit van de site is positief en krijgt het rapportcijfer acht.

 
Lees meer...

Overeem in Westerbork

leest voor 1.jpgVoor een gehoor van dik tweehonderd Drentse lezers ging Joke Rosier op 12 november in gesprek met Vincent Overeem. Eerder had zij in Zeijen, Noord Sleen en Hoogeveen Overeem's roman Misfit besproken. Zet een kundige interviewer, een veelbelovende schrijver en een zaal Drentse lezers bijeen - gevolgen:  veel onderling begrip en een verdiepte leeservaring, want samen lees je méér! De toehoorders gingen verrijkt naar huis -  ook de schrijver. Hij kreeg het idee mee om zijn roman als luisterboek uit te brengen - door hemzelf  voorgelezen! Tot twee keer toe legde hij een geslaagde proeve van voorleeskunst af...

Voor meer foto's: kijk ook eens hier