Boekenkeuze 2017-2018

Ieder jaar selecteert de Stichting Literatuurclubs Drenthe vier boeken die besproken worden in de leesgroepen.

Boekenkeuze 2017 - 2018

Tijdens het BoekenFest in De Nieuwe Kolk is de boekenkeuze voor het nieuwe leesseizoen van de Stichting Literatuurclubs Drenthe (SLD) gepresenteerd. Ieder jaar worden vier boeken uitgekozen die collectief door de meer dan 2000 leden in de provincie gelezen worden. In het najaar worden de romans De Bekeerlinge van Stefan Hertmans en Het oude land van Dörte Hansen gelezen. In het voorjaar zijn En ik herinner mij Titus Broederland, van Auke Hulst, en Eén nacht, Markovitsj, van Ayelet Gundar - Goshen aan de beurt. Recent verschenen boeken die volgens de selectiecommissie een evenwichtige en gevarieerde mix bieden.

de bekeerling• Stefan Hertmans - De bekeerlinge
Een christelijk meisje wordt verliefd op een joodse jongen en vlucht met hem, maar de
godsdienststrijd die rond 1097 woedt, heeft dramatische gevolgen voor haar gezin.

 

 

 

 

 

het oude land• Dörte Hansen - Het oude land
Twee beschadigde vrouwen van Oost-Pruisische afkomst, ooit allebei om verschillende redenen gevlucht, vinden bij elkaar wat ze altijd hebben gemist, namelijk familie.

 

 

 

 

 

titusbroederland• Auke Hulst – En ik herinner me Titus Broederland
Twee broers trekken door een apocalyptisch landschap om te ontsnappen aan een natuurcatastrofe en worden daarbij niet alleen geconfronteerd met de ondergang van hun leefwereld, maar ook met hun eigen turbulente zielenroerselen.

 

 

eennachtmarkovitsj• Ayelet Gundar-Goshen - Eén nacht, Markovitsj
In het Israël van voor de Tweede Wereldoorlog worden de rokkenjager Zeëv Feinberg en de
onopvallende Yacob Markovitsj vrienden voor het leven.